De 20 parken die Nederland rijk is  
line decor
  
line decor

 
 
 


 

Per 1 mei 2002 is het duingebied van Texel een Nationaal Park.
Het duingebied van Texel is een afwisselend landschap met veel natte duinvalleien tussen droge duinen, bossen, heidevelden, kwelders en een uitgestrekte strandvlakte. Vele soorten planten en dieren hebben in dit gevarieerde gebied hun plek gevonden. De weidsheid van zee en strand, de
beslotenheid van bossen en het uitgestrekte duinlandschap maken van het Nationaal Park Duinen van Texel een prachtig gebied om te bezoeken en een waardevol gebied om te beschermen.

Het Nationaal Park bestaat uit het hele Texelse duingebied. Dit omvat de volgende gebieden :De Hors De Geul De Mok De Bollekamer De Westerduinen De Dennen Het Duinpark Calnifornië-bos De Seetingsnollen Camping Kogerstrand De Muy De Slufter De Haneplas Krimbos Eijerlandse Duinen Camping de Robbejager.

Veel op dit eiland waargenomen vogels zijn: rotgans , lepelaar , toendrarietgans , bergeend , smient , eider , zwarte zee-eend , scholekster , kluut , goudplevier , kievit , kanoet , bonte strandloper , rosse grutto , kokmeeuw , en zelfs de blauwe kiekendief .

 

De Geul

De grootste kolonie lepelaars van Texelbroedt in de Geul. Via de Moksloot blijft er water stromen naar de Mok die in open verbinding staat met de Waddenzee. Dat gebeurt via een reeks vistrappen waardoor stekelbaarsjes vanuit zee de verschillende duinmeertjes kunnen bereiken. Deze vormen een onderdeel van het voedsel voor de lepelaars.

Ook treft u er Schotse hooglanders en Exmoorpony 's aan.

 

 

 

 

 
 


 

 

Vakantie in de natuur

 

Linkpartners